send link to app

Thần Đồng Đất ViệtLivre

Truyện lấy bối cảnh là thời Hậu Lê, nhưng những sự kiện xảy ra trong truyện không trùng lặp với những sự kiện xảy ra trên thực tế. Tuy vậy, hầu hết những sự kiện chính xảy ra trong Thần Đồng Đất Việt đều dựa trên những câu truyện, điển tích lịch sử có thật của Việt Nam. Tác phẩm này kể lại những câu chuyện về cuộc đời của Lê Tí, một Trạng Nguyên của Đại Việt cùng với những người bạn thân của cậu là Sửu ẹo, Dần béo và Cả Mẹo. Tính năng:+ Lật trang êm mượt+ Load ảnh nhanh hỗ trợ cache+ Luôn lưu lại ví trí đang đọc giở khi thoát ra và có thể đọc lại bất kì lúc nàoTừ khóa: O long vien, olongvien, ptit